Piensarjat ja

Prototyypit

Onko idea teknisesti toteutettavissa?

Se on konseptointivaiheen ydinkysymys. Vastausta voidaan etsiä ketterästi konseptiproton toteutuksella.

Prototyypin suunnittelu

Prototyyppien rakentamiseen löytyy yleensä lukuisia erilaisia tapoja. Tuotekehityksen alkuvaiheessa saadaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä, kun varmistetaan toteutuksen toiminta ennen mittavampia tuotekehitysinvestointeja. Apuna käytetään usein kehitysalustoja ja open source -kirjastoja.

Prototyypin valmistus

Elektroniikan prototyyppi voidaan valmistaa koekytkentäalustalle, syövyttää tai jyrsiä kuparilevylle. Komponentit voidaan tilanteen mukaan latoa käsin tai tarkoitukseen sopivaa ladontakonetta käyttäen.